Het algoritme zou veel kunnen betekenen in de strijd tegen overbevissing en het streven naar een duurzame visserij. Ook zou het een doorbraak kunnen betekenen voor landen met een visserij die nu nog ‘data poor’ is.

AI als modelproducent
Het model bleek met 85% nauwkeurigheid visstanden te kunnen voorspellen in koraalrifgebieden in de westelijke Indische Oceaan. Jaren aan data over visstanden en satellietbeelden vormden de input voor het model. AI moest het model produceren.

Na verdere doorontwikkeling bleek dat data over zeven aspecten genoeg zijn om visstanden te voorspellen. Denk onder meer aan afstand tot de kust, watertemperatuur, productiviteit van de oceaan, bestaand visstandbeheer en waterdiepte. Het model voorspelt dan hoeveel vissen er in een stukje oceaan rondzwemmen.

Impact voor arme landen en kustvissers
Voor kustgemeenschappen die van visvangst afhankelijk zijn, is het belangrijk om zicht te hebben op visstanden. Dat maakt het mogelijk ze op een duurzame manier te exploiteren. In Afrika en Azië weten kleinschalige vissers te weinig van de effecten van hun vangst. Dat valt hen niet te verwijten: hun milieueffect is van oudsher gering en heeft minder behoefte aan monitoring dan de grote, industriële visserij.

Met behulp van de data uit het model kunnen vissers en overheden betere plannen maken om de oceanen gezond te houden op de lange termijn.

Volgens Tim McClanahan, directeur oceaanwetenschappen bij de WCS en hoofdauteur van de studie, is het langetermijndoel om álle betrokkenen bij de visvangst een balans te laten vinden tussen wat mensen nodig hebben en de gezondheid van de oceaan.

Het visstandmodel kan aansluiten in een rijtje
Dit is een laagdrempelige toepassing van AI, maar de visserijwereld kent ook een aantal voorbeelden van geavanceerde toepassingen: met een camerasysteem vangst en bijvangst uit elkaar houden, ziekteuitbraken herkennen voordat ze onbeheersbaar worden in de aquacultuur en illegale visserij aanpakken, om er maar een paar te noemen. Kortom, AI heeft de potentie om bij te dragen aan een duurzamere, eerlijkere en veiligere visserijwereld. Wel jammer dat het zoveel energie kost.
Dit artikel afdrukken