Gisteren werd bekend dat Wakker Dier door de Reclame Code Commissie (RCC) in het gelijk wordt gesteld in de zaak die de dierwelzijnsvechter startte tegen de Hollandse Kip van Albert Heijn. AH misleidt de consumenten door te stellen dat de kip '100% verantwoord' is.

Albert Heijn reageerde vanmorgen met het volgende persbericht:

Albert Heijn heeft kennis genomen van de uitspraak van de Reclame Code Commissie over de advertentie, die het bedrijf plaatste bij de introductie van de Hollandse Kip en uitingen op de website. Uit die uitspraak blijkt dat sommige woorden volgens de Commissie anders gekozen hadden moeten worden. Albert Heijn zal de betreffende woorden in alle communicatie-uitingen aanpassen.
Waar het echter om gaat is dat Albert Heijn op 19 mei 2014 een belangrijke stap aankondigde in het verbeteren van het dierenwelzijn. Uit het persbericht van die dag: "In februari 2013 ondertekenden de pluimveesector en de supermarkten een akkoord over dierenwelzijnsstappen voor kip. In dit akkoord staan criteria die de keten gezamenlijk stelt om het dierenwelzijn voor de Nederlandse supermarktkip stapsgewijs op een hoger niveau te brengen. Albert Heijn zet al deze dierenwelzijnsstappen in één keer en vervangt met ingang van 19 mei stapsgewijs alle reguliere verse kipproducten door de nieuwe Hollandse kipproducten."
Overigens zegt de Reclame Code Commissie in dossier 2014/00382A letterlijk: “De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verbeterde leefomstandigheden van de Hollandse kip ten opzichte van de reguliere kip en dat Albert Heijn met de introductie van de Hollandse kip meer doet voor dierenwelzijn.”
Het is teleurstellend dat de discussie nu niet over dierenwelzijn lijkt te gaan, maar over een woordenspel in een advertentie of op de website. Het mag duidelijk zijn dat het Albert Heijn gaat om het dierenwelzijn, en om het blijven verbeteren van leefomstandigheden van kippen.


RCC in 2e uitspraak: Hollandse Kip is wel beter dan reguliere kip
Op Foodlog wees Simone Herzberger van AH vanmorgen op een tweede uitspraak die de RCC gisteren deed in een case die eveneens tegen de Hollandse Kip werd aangespannen.

A.K. Berke uit Cappelle aan den IJssel verweet AH consumenten op het verkeerde been te zetten door de tekst "meer doen voor dierenwelzijn" en mee te delen dat dit nieuwe kippenras betere leefomstandigheden kent. Het verschil tussen de Hollandse kip en de huidige 'plofkip' betreft slechts twee kippen per m2 (19 in plaats van 21). Consumenten gaan meer betalen voor de Hollandse kip in de verondersteling dat ze wellicht meerwerken aan betere leefomstandigheden voor de dieren, terwijl dit "pertinente onzin" is.

De RCC acht deze klacht ongegrond en wijst deze derhalve af. De Commissie motiveert deze beslissing met de volgende woorden: [D]e Commissie [heeft] als onweersproken vaststaand aangenomen dat de Hollandse Kip zich wat betreft welzijnsniveau bevindt tussen de reguliere kip en de scharrelkip waaraan 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming is toegekend. Zo is gebleken dat in vergelijking met de reguliere kip, die voor de kipproducten van het Albert Heijn huismerk wordt gebruikt, bij de Hollandse kip het aantal kippen per m2 is teruggebracht van 21 naar 19, de Hollandse kip langzamer groeit en (enkele dagen) langer leeft en in de stallen van de Hollandse kip afleidingsmateriaal aanwezig is.

De RCC herhaalt het oordeel dat het uitsprak in het voordeel van Wakker Dier en stelt dat de Hollandse Kip niet 'verantwoord' mag heten en dat de leefomstandigheden van het dier niet als 'goed' mogen worden gezien. De klacht als zou een beter dierenwelzijn voor de Hollandse Kip 'pertinente onzin' zijn, wijst de RCC van de hand omdat de Commissie constateert dat er wel sprake is van verbetering in de leefomstandigheden van het dier.
Dit artikel afdrukken