Dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht start een campagne om mensen van de dierlijke melk af te krijgen. Hiertoe belicht de organisatie het meest onbelichte deel van de melkproductie, van het jaarlijks zwanger maken van de koe tot het weghalen van het kalf en het vetmesten en slachten ervan.

Dierenarts en directeur van Dier&Recht Frederieke Schouten: “Achter de gesloten deuren van de zuivelindustrie schuilt een wereld vol dierenleed. In Nederland worden jaarlijks anderhalf miljoen kalfjes, na een kort en ellendig leven, verwerkt tot kalfsvlees. Dat leed is onnodig, want er zijn tegenwoordig zoveel smakelijke plantaardige alternatieven voor dierlijke zuivel."

Grote posters zullen melkproducten tonen met een waarschuwing erop, zoals bij sigaretten. Die waarschuwingen gaan over het dierenleed dat schuilt achter de melkproductie. Geïnteresseerden komen via een scan op een webpagina over de zuivelindustrie en informatie over plantaardige alternatieven.

De nieuwe boerenorganisatie Agractie die in 2019 het initiatief nam tot het grote 1-oktoberprotest op het Malieveld reageert uiterst pissig op de campagne. Agractie schreef vanmorgen in een persbericht de campagne als "stuitende" laster te ervaren. De woorden ‘zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’ zet wat Agractie betreft "dierhouders direct en openbaar neer als veroorzakers van ernstig dierenleed, ofwel ernstige dierenmishandelaars". "Extra stuitend" vindt Agractie dat bij deze campagne "direct reclame wordt gemaakt voor alternatieve producten. Betalen zij deze lasterlijke ‘campagne’?"

Agractie deed vanmorgen aangifte van smaad en laster bij de politie tegen de organisatie Dier en Recht en haar directeur Frederieke Schouten wegens deze laster. De organisatie wil openbare rectificatie en schadevergoeding en overweegt een kort geding te starten.Update 19 augustus, 17u00

Vanmiddag liet Agractie in een persbericht weten daadwerkelijk tot dagvaarding over te gaan: We móéten duidelijk maken dát wij als voedselproducenten juist vanuit dierenwelzijn koe en kalf apart van elkaar laten leven. Dat veilige eerlijke zuivel essentieel is voor onder meer miljoenen baby’s en kinderen.
Om dit te stoppen dagvaarden wij Dierenrecht en haar directeur Frederieke Schouten voor de rechtbank. We hopen dat dit spoed Kort Geding begin volgende week in Amsterdam zal dienen, we willen hier een krachtig statement maken! Dit Kort Geding, dat we grondig willen doen, zal ongeveer 15000 euro kosten. Eerder deden we een beroep op jullie, onder meer om de boetes samen te betalen. Nu doen we het opnieuw, in het belang van de sector.
  • Deel
Druk af