De nieuwe boerenbelangenorganisatie Agractie pleit in een persbericht voor het openstellen van streekmarkten. Vanwege de coronacrisis werden ze gesloten, terwijl gewone (voedsel)markten wel open mogen. Dat komt doordat een streekmarkt wordt aangemerkt als evenement. Evenementen zijn verboden tot minstens 1 september. Boerenbedrijven die een groot deel van hun product verkopen via dit kanaal missen hun afzetmarkt en komen in de problemen. Agractie stapte met deze casus naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De lobbypoging van Agractie bij LNV heeft succes. Het ministerie erkent het probleem en is het eens met Agractie dat de streekmarkten open kunnen, mits zij zich houden aan de veiligheidsvoorschriften. Maar daarmee zijn de markten nog niet open: de beslissingsbevoegdheid voor het openstellen van streekmarkten ligt namelijk bij de veiligheidsregio’s en de betreffende gemeentes. Organisatoren zullen daar moeten aankloppen om hun streekmarkt weer aan te melden.

Agractie roept lokale besturen en verantwoordelijken op hun medewerking te verlenen aan het openstellen van streekmarkten. “Het kan en mag niet zo zijn dat de consument geen toegang heeft tot lokaal en nationaal geproduceerde producten, vanwege enkel beleidsmatige belemmeringen.” Bedoeld wordt natuurlijk de juridisch net verkeerd uitpakkende definitie.

Twitter - Agractie Nederland on Twitter
Reageer
  • Deel
Druk af