Vlaanderen kampt sinds het voorjaar met een overschot aan restafval, meldt de Morgen. Bedrijven raken niet meer door hun restafval heen door capaciteitsgebrek bij de verbrandingsovens. “Het tekort is te wijten aan een samenloop van omstandigheden,” zegt Jan Verheyen, de woordvoerder van afvalstoffenmaatschappij OVAM.

"Sommige verbrandingsovens zijn in onderhoud of staan al een tijdje stil en Wallonië heeft een stortverbod uitgevaardigd. De economische groei leidt ook tot meer afval.” OVAM stelt daarom een noodplan op. Om illegale export of ‘sluikstorten’ tegen te gaan mogen bedrijven afval weer exporteren.

Het is nog niet duidelijk of Vlaanderen het restafval ook naar Nederland gaat exporteren.

Om de structurele overcapaciteit van de Nederlandse verbrandingsovens tegen te gaan importeert ons land al 14% van het verwerkte afval uit Engeland, Ierland en Italië.
De Morgen - Bedrijven raken restafval niet kwijt
Reageer
  • Deel
Druk af