In Nederland zijn dassen beschermd, maar in het Engelse graafschap Gloucestershire waren ze juist doelwit van een speciale jachtactie. Omdat dassen verdacht worden van het overbrengen van rundertuberculose, mochten ze tot 18 december bejaagd worden. Het doel was 70% af te schieten. Tot op heden zijn er 708 dassen doodgeschoten, ongeveer 30% van de dassenbevolking. De doelstelling blijkt niet haalbaar en het afschieten wordt stopgezet. Tot opluchting van de dierenbeschermers, maar tot teleurstelling van de boeren.
Dit artikel afdrukken