Bionext, brancheorganisatie van biologisch vers, pleit voor afschaf van btw op biologische producten, schrijft de NOS. Dat zou de vraag bij consumenten stimuleren en daardoor bijdragen aan de ‘from farm to fork’-verduurzamingsdoelstellingen van de Europese Commissie (EC). Die stelt als doel om in 2030 ten minste 25% van het landbouw areaal te gebruiken voor biologische teelt.

De consument is op dit moment nog niet bereid om de meerprijs te betalen voor biologische voeding. Dat blijkt uit het marktaandeel van biologisch: slechts 3,2% in 2019. Bionext hoopt het gat te overbruggen door de meerprijs te halen bij de overheid. Hiermee loopt de sector wel het risico om zijn onderscheidend vermogen te verliezen.

LTO Nederland voorzag dat bij de presentatie van het verduurzamingsplan van EC: “Enkel een van bovenop opgelegd percentage biologische productie kan grote schade toebrengen aan de biologische sector en zorgt voor oneerlijke concurrentie.”

De prijs is namelijk niet het enige waar het bij biologisch om draait. Leg een biologische banaan naast een gangbare banaan voor dezelfde prijs in het schap van de supermarkt. De biobanaan is ‘beter’ vanwege zijn intrinsieke waarde. Een meer acceptabele prijs voor een breder publiek maakt de gangbare banaan echter vooral prijstechnisch overbodig. Bij nog verdere nivellering van de prijzen moet uiteindelijk de samenleving de qua productiekosten duurdere banaan subsidiëren omdat de marktwerking wordt uitgeschakeld.
NOS - 'Schaf btw op biologische producten af om verkoop te stimuleren'
  • Deel
Druk af