"Helaas was het slechts een kwestie van tijd voordat de varkenspest Nedersaksen bereikte," zei Barbara Otte-Kinast, landbouwminister van Nedersaksen in een persverklaring. "De afgelopen jaren hebben we ons echter intensief voorbereid op een mogelijke uitbraak." Er is rondom het getroffen bedrijf een beschermingszone van 3 kilometer ingesteld en een bewakingszone van 10 kilometer, waarbinnen een vervoersverbod geldt en bedrijven worden gescreend. Dat zijn er veel: in de 10-kilometerzone liggen 296 varkensbedrijven met zo'n 195.000 varkens. Beide zones liggen niet op Nederlands grondgebied. "Het komt nu echt aan de grens," zegt Martin Oldenhof van LTO Noord, "dat baart ons zorgen."

De oorzaak van de besmetting is nog niet bekend. Gezien de afstand tot eerdere besmettingen in Duitsland - in juli 2021 werd voor het eerst Afrikaanse varkenspest vastgesteld op een varkensbedrijf in het oosten van het land - is het waarschijnlijk dat de uitbraak in Emsbüren het gevolg is van 'menselijk handelen'.

Het ministerie van LNV vraagt varkenshouders extra alert te zijn op verschijnselen van Afrikaanse varkenspest bij hun varkens en "alle veterinaire voorschriften en bio-veiligheidsmaatregelen strikt na te leven". Andere partijen in de varkenssector moeten alle bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen, zoals desinfectie van vervoersmiddelen. Het ministerie wijst ook bezoekers van natuurgebieden - én bedrijven - erop dat "het van belang is dat zij geen varkensproducten achter laten in de natuur of bij een varkenshouderij."

Varkenspest is een voor varkens en wilde zwijnen dodelijke ziekte, waar geen vaccin tegen bestaat. Mensen worden er niet ziek van. De economische gevolgen van een varkenspestconstatering zijn groot: derde landen kunnen besluiten de import van varkensvlees uit een getroffen land stop te zetten. Dat overkwam bijvoorbeeld België vanuit Aziê toen in de Ardennen 2018 varkenspest werd vastgesteld. De varkensprijzen schoten omlaag omdat het vlees van de dieren buiten de interne markt van de EU niet meer kon worden verhandeld. Binnen de EU veroorzaken importstops elders overaanbod. Bij de huidige hoge voerprijzen is dat voor dierhouders economisch een onmogelijke situatie omdat de kostprijzen veel te hoog worden om dieren aan te houden. De sector moet dan overgaan tot slacht van zeugen om de dierstapel aan de bron te reduceren.

Nederland (LNV en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)) hebben hun alertheid inmiddels opgeschaald naar een 'crisisstaf'.
  • Deel
Druk af