Het Europese Milieuagentschap [EEA] publiceerde vorige week het rapport State of Europe's Seas. In het begeleidende persbericht stelde het EEA dat de Europese zeewateren niet schoon en niet gezond zijn.

Dat lijkt een beetje vreemd, gezien het feit dat hetzelfde EEA vorige maand nog berichtte dat in 2014 95% van de bewaakte badzones in de Europese Unie aan de kwaliteitsnormen voor zwemwater voldeed. Het nieuwe rapport van het EEA doelt echter op de mate van vervuiling en de niet langer gezonde biodiversiteit van de mariene ecosystemen.

Schone, gezonde en productieve zeeën
In 2008 stelde de Europese Unie zich drie doelen: schone, gezonde en productieve zeeën. Uit de huidige inventarisatie blijkt dat de eerste twee doelstellingen niet zijn gehaald.

Met de productiviteit van onze zeeën is het goed gesteld, ze zorgen voor 6,1 miljoen banen en vertegenwoordigen 467 miljard euro aan economische waarde. Op de aspecten vervuiling van het zeewater en mariene diversiteit scoort het Europese zeebeleid echter een dikke onvoldoende, stelt het EEA.

Tweederde van de onderzochte habitats en een kwart van alle onderzochte soorten zijn verzwakt, blijkt uit EU onderzoeken. Minder dan 10% is nog maar 'onbedreigd'
Minder veerkrachtig
Onze zeeën dienen onder meer als "transportweg, voedselbron, afvalverwerker, plaats voor energiewinning, bron van grondstoffen en toeristische trekpleister", schrijft Vilt naar aanleiding van het rapport.

De ecosystemen in zee staan echter onder grote druk. De visserij beschadigt met sleepnetten de bodem. Overbevissing en exoten verdringen bestaande inheemse soorten en ontwikkelen zich tot plagen. Daarnaast is er sprake van overbemesting door uitgespoelde kunstmest uit de landbouw, vervuiling door riolen en rivieren en rondzwevend plastic. Daar komen dan ook nog eens de stijgende temperaturen en toenemende verzuring als gevolg van de uitstoot van fossiele brandstoffen bij. De zee-ecosystemen hebben nogal wat te verduren en moeten het allemaal maar zien te verwerken.

De veerkracht staat fors onder druk. Tweederde van de onderzochte habitats en een kwart van alle onderzochte soorten zijn verzwakt, blijkt uit EU onderzoeken. Minder dan 10% is nog maar 'onbedreigd'.

'Ecologische grenzen respecteren'
De onderzoekers vrezen dat we dicht tegen de grenzen aan zitten van wat onze zeeën kunnen verdragen. Menselijke activiteiten bereiken niveaus die de productiviteit van onze zeeën en ons welzijn bedreigen. “We moeten de ecologische grenzen van de Europese zeeën respecteren als we willen blijven genieten van de voordelen die we ontvangen”, zegt uitvoerend directeur van het EEA, Hans Bruyninckx.

Fotocredits: Zeehonden, Shetlands, Joanne Goldby
Dit artikel afdrukken