Dat is de conclusie van een Zweeds promotieonderzoek.

Tweelingonderzoek
Mensen met ADHD hebben relatief vaak last van binge eating en alcoholafhankelijkheid. Andrea Johansson Capusan onderzocht aan de hand van gegevens van tweelingen of dit komt door genetische of omgevingsfactoren. Ze bekeek of de correlaties sterker waren bij eeneiige tweelingen dan bij twee-eiige tweelingen.

Meer dan 18.000 tweelingen tussen 20 en 46 jaar vulden vragenlijsten in over hun ADHD symptomen, consumptie van alcohol, andere middelen en eetbuien. De correlatie tussen ADHD en binge eating bij vrouwen bleek voornamelijk genetisch. Ook verklaart de genetische component een groot deel van de correlatie tussen alcoholafhankelijkheid en ADHD. Opgroeien in dezelfde omgeving lijkt geen bepalend effect te hebben.

Parallele aanpak
Aangezien mensen een gevoeligheid voor zowel ADHD erven als voor binge eating en alcoholafhankelijkheid, gelooft de onderzoeker dat deze problemen tegelijkertijd behandeling nodig hebben. “Als mensen met een verslaving behandeld worden, is het belangrijk te onthouden dat ADHD vaak voorkomt bij deze mensen. Dat geldt ook andersom. Ook bij mensen met ADHD moeten vroeg maatregelen genomen worden om alcohol- of eetproblemen te voorkomen,” aldus de onderzoeker.
Dit artikel afdrukken