Actievoerder Maacha Vrolijk heeft al 150 trailers gevonden om uitvoering te geven aan haar nieuwste plan: zelf de grote grazers weghalen uit de Oostvaardersplassen, schrijft het AD. Wat ze nu nog nodig heeft zijn 'veedrijvers' en herplaatsplekken, al spreekt ze zelf van "voldoende animo". Binnen een week wil Vrolijk haar actieplan in gang zetten. "We kunnen niet anders dan ze weg te halen", aldus Vrolijk. "Als we nog een maand wachten, zijn ze allemaal dood". Op Facebook reageert zelfs haar eigen achterban verbijsterd: de wilde dieren zijn niet te hanteren, de verplaatsing is zodanig stressvol dat de dieren alsnog dood gaan en er zijn de nodige juridische obstakels.
De 'reddingsactie' is bij Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bekend. Zij reageren afwachtend, al geeft Staatsbosbeheer aan dat de activisten - als zij tot weghalen overgaan -, in overtreding zullen zijn. "Wilde dieren zijn niemands eigendom, maar dat betekent niet dat je ze je zomaar mag toe-eigenen".

AD - Actievoerders willen zelf dieren weghalen uit Oostvaardersplassen
Reageer
  • Deel
Druk af