Het nieuwe actieplan ‘Brandveilige veestallen 2018-2022’ bouwt door op het actieplan 2012-2016. Het nieuwe plan is opgesteld door de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij POV in samenwerking met de ministeries van LNV en Binnenlandse Zaken.

In het voorgaande plan lag de nadruk vooral op de bouwvoorschriften voor nieuwe stallen. In het nieuwe ligt de focus op brandveiligheid van bestaande stallen: "Voor boeren, dieren en omwonenden zijn stalbranden ronduit verschrikkelijk," zegt Alfred Jansen, voorzitter van de stuurgroep en LTO-bestuurder. Daarom staat het voorkomen van stalbranden boven aan de prioriteitenlijst. Het is van groot belang dat veehouders zelf aan de slag gaan met het verhogen van brandveiligheid aan bestaande stallen.”

De Dierenbescherming is nog uitgesprokener: "Kortsluiting is de belangrijkste oorzaak van stalbranden. Laat dan nu binnen een jaar in alle stallen de elektra controleren en zorg dat alle geconstateerde tekortkomingen ook binnen een jaar verholpen zijn,” zegt directeur Co'tje Admiraal. De kalver-, varkens-, en pluimveesectoren hebben inmiddels elektrakeuringen opgenomen in hun kwaliteitssystemen. Duizenden stallen zijn al gekeurd. De betrokken ministeries onderzoeken of het mogelijk is aan bestaande stallen extra wettelijke eisen op te leggen.

In 2015 telden Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars 33 stalbranden (bij 15 branden kwamen dieren om), in 2016 49 (26 waarbij dieren omkwamen) en in 2017 47 stalbranden (28 waarbij dieren omkwamen).

We vroegen dierenarts Bulle Koster, die al jaren ijvert voor het veiliger maken van stallen voor de dieren in geval van brand, om een reactie. Koster is, laat hij per mail weten, door geen van de betrokken gremia benaderd. Hij noemt het een mooi, goed uitgedacht plan, een prima voortzetting van vorige plannen. Hij had graag in een - in zijn ogen belangrijke - omissie voorzien: "Jammer dat ze erfveiligheid en de door mij voorgestelde valmuren nergens noemen. Alsof niemand er ooit van gehoord heeft. Ondanks zelfs Kamervragen en de belofte van de toenmalige staatssecretaris om contact op te nemen. Ook jammer dus dat de overlevingskans van de dieren zelf blijkbaar geen rol speelt." Maar verder: "Chapeau voor het rapport en de beleidspaden die beschreven worden."
Dit artikel afdrukken