De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) is het niet eens met de speech van staatssecretaris Frank Heemskerk (EZ) op 1 juli tijdens het Schokland-evenement. ICCO vindt dat consumenten in Europa juist niet gebaat zijn bij vrijhandel met Europa. Zeventig procent van de consumenten in ontwikkelingslanden zijn volgens de organisatie ook zelf landbouwproducenten. ICCO startte op 21 mei een campagne om handtekeningen en foto’s in te zamelen voor eerlijke handel met ontwikkelingslanden. De organisatie wil dat de landen de kans krijgen een eigen markt voor voeding te ontwikkelen.
Zeventig procent van de Afrikaanse bevolking leeft van de verkoop van eigen landbouwproducten. De invoer van goedkope Europese producten verkleint hun afzetmarkt en dus hun inkomen. Door de stijgende import werden volgens ICCO 111.000 Afrikanen werkloos. De import van ingevroren kippendelen zorgde er volgens de organisatie voor dat kippenboeren in Kameroen, Senegal en Ghana hun bedrijven moeste sluiten. Maar ook maïsboeren, plukkers, slachtbedrijven en veeartsen verloren werk.

Van het vlees dat Nederland naar Afrika exporteert voldoet volgens ICCO 85% niet aan Europese normen. Dit is een bedreiging voor de gezondheid van Afrikanen. In het rapport van ICCO, ‘Voedsel bedreigd’, laat de organisatie zien dat de snelle handelsliberalisatie landen in sub-Sahara Afrika de afgelopen twintig jaar € 209 miljard kostte: hetzelfde bedrag dat de landen aan ontwikkelingshulp ontvingen.

De organisatie overtuigde met de start van de campagne op 21 mei een aantal kamerleden van de noodzaak zich in te zetten voor eerlijke handel. De handtekeningen die ICCO via de website ‘Aanpakkendiehandel’ inzamelt, wil de organisatie in september aanbieden aan minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Frank Heemskerk voor Economische Zaken.

bron: VMT
Dit artikel afdrukken