Rien de Hoog, hij werd in 1917 geboren en overleed in 2012, vertelde twee jaar lang zijn levensgeschiedenis aan zijn buurvrouw Lia Spitters. Via haar pen hoor je de stem van een trotse man, die zoals hij van zijn vader leerde, voor zichzelf de lat hoog legde. Langzaam merk je hoe Lia, die zelf niet uit deze streek afkomstig is, helemaal in het verhaal wordt gezogen en het mee beleeft. Als buitenstaander durft zij vragen te stellen die bij streekgenoten niet eens zouden opkomen. Daardoor weet zij heel dicht bij de kern te komen van de volksaard die zich in dit tamelijk geïsoleerde gebied ontwikkelde.

Aanvankelijk is ‘ome Rien’ die typische Westlander: koppig, traditioneel, individualistisch en vrijheidslievend. Voor niets of niemand bang, een volledig eigen gekozen koers varend, vertrouwend op eigen kompas. Door het boek heen verandert hij in een mildere man, die keihard en hartstochtelijk vecht voor zijn bestaan en dat van zijn familie en zich opwerkt tot één van de beste druiventelers die het Westland gekend heeft. Met het toenemen der jaren blijkt dat het leven hem meer heeft gebracht dan waardering voor zijn teeltprestaties en het geld dat hij ermee verdiende. Net zoals zijn vader is zijn hoogste doel dat zijn zonen ‘de tuin in gaan’. Het doet hem verdriet als dat niet gebeurt, maar hij kan uiteindelijk toch genieten van de eigen richting die zijn kinderen hebben gekozen.

Dit persoonlijke verhaal neemt je mee van het begin van de twintigste eeuw tot vandaag. Twee oorlogen, een crisis, de opkomst en ondergang van de druiventeelt. Voor een buitenstaander zullen de verhalen over de druiven soms wat uitvoerig zijn. Ze zijn echter nodig om een belangrijke geschiedenis nauwkeurig te documenteren. Druiven zijn voortaan geen druiven meer, maar hebben een naam: Frankenthalers, Alicante, Golden Champion, Muskaat. Voor een echte Westlander is het boek een feest der herkenning, want elke tuindersfamilie draagt een vergelijkbare geschiedenis met zich mee.

Achter vaders rug is verkrijgbaar bij de Westlandse boekwinkels of via het Historisch Archief Westland.
Foto: uitsnede boekcover.
Dit artikel afdrukken