VanDrie is, net als andere mogelijke financiers, twee weken geleden benaderd door ABN Amro met de vraag of de familie wil participeren. Vion Food Group, dat zich toelegt op de verwerking van rund- en varkensvlees, heeft tientallen miljoenen nodig om de slachterijen en snijderijen in Nederland en Duitsland te vernieuwen en om enkele vestigingen te sluiten. De huidige grootaandeelhouder, de Brabantse boerenorganisatie ZLTO, heeft dat geld niet. Dat schrijft het FD.

Vion is het grootste zorgenkind van de moderne Nederlandse land- en tuinbouw. Het bedrijf kocht zich failliet aan overnames en is met zijn varkensslachterij aan het einde van een agrarische levenscyclus in Nederland gekomen. Nederland is geen geschikt land meer om grote delen van Europa en de wereld met varkens te bedienen. Toch zetten de in de zogeheten POV verenigde varkensboeren daar nog steeds op in.

Niet meer kredietwaardig
Onder voormalig, maar kort regerend Vion-bestuursvoorzitter Michiel Herkemij werd duidelijk dat het bedrijf een flinke financiële injectie nodig heeft om zich klaar te maken voor de toekomst. Toen die middelen niet beschikbaar kwamen, trad Herkemij af. Zijn opvolger, de Vlaming Francis Kint, meende aanvankelijk Vion voor de toekomst klaar te kunnen maken zonder noemenswaardige injectie. Later kwam hij daar op terug. Huisbankier en staatsbank ABN Amro, die een belangrijk aandeel in de resterende schulden aan oude huisbankier Rabobank om nog altijd onduidelijke redenen overnam, zoekt nu partners voor Vion die kunnen zorgen voor risicodragend kapitaal. Eigenaar en boerenkoepel ZLTO heeft de middelen niet om die te fourneren.

De bank geeft met deze actie aan het bedrijf zonder nieuwe eigenaren niet kredietwaardig te achten.

Is Van Drie een goede kandidaat om Vion deels of geheel over te nemen? In het FD doet directeur Henny Swinkels een uitspraak die ik al jaren geleden ook al eens persoonlijk uit zijn mond hoorde: "Wij weten weinig van andere vleessoorten. Een kalf is geen varken." Tegen mij zei hij destijds dat Van Drie weliswaar een uitstekende integrator is die alle onderdelen van het kalf weet te verwaarden en op markten weet te positioneren, maar dat eer zulke kennis rond het varken net zo goed werkt, heel wat tijd voorbij gaat. Tijd kost geld.

Net als RSV
Ik denk dat een overname van een afgeslankt en op specifieke doelmarkten gericht Vion door de expertise van Van Drie een goede zaak kan zijn. Er zal echter het nodige moeten worden afgeschreven, zodat de overname zal leiden tot veel protest onder zowel personeel als boeren. Niettemin zou een dergelijke overname de POV snel met twee benen op de commercieel-economische aarde zetten. Als het ministerie van EZ en Rabobank - partners in het onrealistische POV-plan - Vion/Van Drie wat extra geld meegeven en ZLTO de overname van Vion voor een symbolische €1 zou beklinken, zou de zaak rond kunnen komen. Het zorgt voor het juiste signaal en zal wat er nog van de grootschalige Nederlandse varkensslacht gemaakt kan worden snel optimaliseren zonder eindeloos gedoe en verontwaardiging. Net zoals bij de overname van scheepswerf RSV door Damen voor 1 gulden, moet duidelijk zijn dat de overnemer van Vion een maatschappelijke taak als ondernemer op zich neemt. Ondernemers doen dat alleen als ze ook zicht hebben op de juiste verhouding tussen risico en beloning.
Dit artikel afdrukken