Onder de voorgaande CEO Michiel Herkemij bleek het niet mogelijk om financiering voor het in moeilijke omstandigheden verkerende bedrijf te verkrijgen. Huisfinancier Rabobank heeft de weigering volgehouden; samen met Rabobank trekken nu ING Bank en de Duitse DZ-bank zich terug zich terug als financier, meldt Boerderij. ABN AMRO en zakenbank NIBC stappen in en lijken voor wat lucht te zorgen voor het met grote financiële krapte kampende bedrijf. Hierdoor raakt het risico van het bedrijf over wat meer financiers gespreid. Interim-bestuursvoorzitter Tom Heidman toont zich blij met de armslag. We waren natuurlijk al begonnen, zegt hij, maar nu kunnen we echt een 'nieuwe frisse start' maken.

De lening lijkt een herfinanciering. Boerderij meldt dat het gaat om een herfinanciering terwijl nog naar een derde financier wordt gezocht. Wel is Vion nu uit bijzonder beheer, zodat het weer baas in eigen kas is. Het schiet nog weinig op als het op nieuw geld aankomt. Boerderij schrijft: "Oud-topman Michiel Herkemij vond dat het bedrijf meer dan €100 miljoen aan nieuw geld nodig had voor investeringen. De nieuwe voorziening lijkt daarmee nog het meest op een voortzetting van de status quo en geen oplossing voor het investeringsvraagstuk."

Optimalisatie en afbouw Duitsland
In een persbericht schrijft Vion de nadruk te leggen op 'valorisatie' van het varken. Dat betekent dat het bedrijf blijft inzetten op het optimaliseren van zijn werk- en commerciële processen. Het oude Vion was onvoldoende in staat om de zogenaamde vierkantsverwaarding van het varken optimaal te realiseren. Zo eten wij bijvoorbeelden geen oren, staarten en pootjes, maar zijn die in andere delen van de wereld zeer geliefd. De kunst van het verwaarden is niet alleen het hebben van toegang tot de juiste markten maar ook het kennen van de juiste partijen en het behoefte van het moment. Daarnaast moet Vion een oplossing vinden voor de afbouw of verkoop van zijn verouderde en versnipperde Duitse bedrijven. Volgens marktkenners is het onverkoopbaar. Om de doorlopende maar onvoldoende gedekte kosten daarvan kwijt te raken, is eveneens financiering nodig.

Syndicaat ABN Amro en NIBC
Het persbericht luidt: Vion Food is een nieuwe financiering van in totaal €100 miljoen overeengekomen. Het syndicaat wordt gevormd door ABN AMRO en NIBC. Beide banken stellen €50 miljoen beschikbaar. Hiermee heeft Vion Food zich voor de komende jaren verzekerd van solide financiering, waarmee een sterke basis is gelegd voor een gezonde toekomst.

Deze financiering illustreert het vertrouwen in de toekomst van Vion Food en de door Vion Food uitgezette strategie. Speerpunt van deze strategie is een versterkte focus op valorisatie waarmee door een optimale verwaarding van de door Vion Food verwerkte dieren beter wordt ingespeeld op de behoefte van de markt.

Vion Food is van mening dat zij zich met deze financiering een sterke basis heeft verschaft voor de toekomst. “Dit geeft ons de financiële armslag die we nodig hebben. Het voelt een beetje als een nieuwe en frisse start, ware het niet dat we natuurlijk al zijn begonnen,” zegt interim CEO Tom Heidman.


Fotocredits: Vion, still, Omroep Brabant
Dit artikel afdrukken