ABN AMRO heeft een rapport gepubliceerd met de titel ‘Duurzaamheid in eieren en kippenvlees’. Duurzaamheid is volgens het rapport de optelsom van CO2-uitstoot, energie- en landgebruik. Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, vindt het rapport een regelrechte miskleun.

De gehanteerde definitie van duurzaamheid is zeer beperkt en leidt tot absurde uitkomsten. Hoe korter een vleeskip leeft of hoe eerder hij zich doodeet, hoe duurzamer het systeem. Hoe meer kippen in een stal, hoe duurzamer de pluimveehouder bezig is. Hoe meer kippenmest er verbrand wordt, hoe duurzamer er gewerkt wordt. Hoe meer antibiotica door het voer gaan om minder uitval te krijgen, hoe duurzamer de kip.

De biologische landbouw kijkt anders tegen duurzaamheid aan. Biologische landbouw hecht belang aan een integrale benadering van duurzaamheid waarbij er niet naar één aspect gekeken wordt maar naar alle aspecten in samenhang: voedselkwaliteit, diervriendelijkheid, water en bodem, biodiversiteit, gesloten kringlopen, behoud van genetische variëteit, landschapsbehoud en sociale factoren.

Wat in het rapport bijvoorbeeld buiten beschouwing blijft, is het gebruik van chemische middelen, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica in de intensieve houderijsystemen. De toepassing en productie van deze middelen is een enorme belasting voor het milieu. Dit zijn factoren waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan wanneer je uitspraken doet over ‘duurzaamheid in eieren en kippenvlees’.

De onderzoekers trekken een opvallende conclusie over energie in relatie tot kippenmest. Hun uitgangspunt was dat 30% van de mest wordt verbrand, wat energie zou opleveren. Biologische mest wordt niet verbrand en levert in die zin dus geen energie op. Wat de onderzoekers voor het gemak vergeten, is dat een biologische boer zijn mest levert aan biologische akkerbouwers. De achterliggende gedachte hierbij is om de kringloop te sluiten en juist milieuwinst te boeken, in plaats van te grijpen naar kunstmest waarvoor bij de productie op grote schaal fossiele brandstoffen verstookt worden.

En zo zijn er aan duurzaamheid veel andere aspecten dan de drie van ABN-AMRO, die de conclusie rechtvaardigen dat dit een nietszeggend rapport is. ABN-AMRO begrijpt weinig van biologische landbouw. Het enige positieve is dat ABN-AMRO zich realiseert dat duurzaamheid een belangrijk thema is.

Dit artikel verscheen tevens op de site van Bionext
fotocredits: Bionext
Dit artikel afdrukken