Dit is nieuws. Tot voor kort was Klink nog voor een vetbuiktax, nadat hij er eerst tegen was geweest. Wat zou hem definitief zo 'fel' tegen hebben laten kiezen:
- het feit dat we heel weinig van de relatie tussen eten en gezondheid weten?
- een onderzoekje dat uitwees dat mensen liever zelf Ik Kies Bewust uit het schap pakken en zich zo bedotten met de gedachte dat ze dan niet dik worden en eeuwige gezondheid kopen?

Minister Ab Klink van Volksgezondheid is fel tegenstander van een overheid die gezonde voeding wil opleggen. Consumenten en industrie moeten volgens de bewindsman zelf het (eigen)belang hiervan inzien. Dat komt naar voren uit de voedingsnota, die Klink op 4 juli 2008, met een vertraging van bijna een jaar, naar de Tweede Kamer stuurde.

`In tegenstelling tot roken, berokkent je voedingspatroon anderen geen schade en dus moet je als overheid veel terughoudender met wetgeving zijn`, legt Klink uit. `Wanneer je als overheid leefstijlen zou proberen af te dwingen, kun je een enorme tegenreactie krijgen. Vandaar onze keuze omvia informatie mensen, maar ook scholen en bedrijfsleven, tot acties aan te zetten.`

Bij consumenten zet de overheid in op duidelijke voorlichting. Hierbij komt de nadruk te liggen op de gevolgen van gezonde voeding; bijvoorbeeld dat mensen zich energieker en fitter voelen. Klink hoopt voorts dat de industrie terughoudend wordt met reclame voor kinderen tot twaalf jaar en bij volwassenen de reclamebudgetten meer gaat richten op het gezondere aanbod. De overheid noemt verder stimulansen voor onderzoek en productontwikkeling een must.


Bron: Voedingsmiddelentechnologie - p. 13 met dank aan het MKB-net
Dit artikel afdrukken