Tsja, met zulke regels zorg je er ook wel voor dat ze stoppen. Zou dat beleid zijn geweest, of was het expres?

Vraagje: zou een zelfslachter misschien niet het een en ander kunnen bijdragen aan diervriendelijkheid, nl. een mooie ongestresste dood? Het klinkt natuurlijk niet leuk, maar toch.

Het aantal zelfslachtende slagers, slagers met een erkenning slachterij, is in amper drie jaar tijd met 25% afgenomen, van 200 in 2004 naar 150 in 2007. Met name rundveehouders kunnen bij steeds minder zelfslachters terecht. De teruggang wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwe vleeskeuringen. Zelfslachtende slagers betalen onder het nieuwe keurregime 13% meer aan keuringskosten.

De verhuizing van de vleeskeuring per 1 januari 2006 van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) naar Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) zou de slachterijen een efficiencyvoordeel van 9 á 10 miljoen euro opleveren. Dat voordeel is door de opzet van de keuring en de opbouw van de tarieven vooral bij de grote slachterijen terechtgekomen.

KDS en VWA
In grotere slachterijen doen goedkopere KDS-medewerkers het keurwerk, en een durekeuringsdierenarts van de VWA ziet er op toe dat ze dit correct doen. Omdat het bij zelfslachtende slagers nooit uit kan om voltijds een VWA-man over de schouder van de KDS-keurmeester mee te laten kijken vindt bij kleine bedrijven minimaal eens per maand een VWA-toezicht op de KDS-vleeskeuring plaats.

13% hogere kosten
Maar door de tariefopbouw met een starttarief, plus een uurtarief en een bedrag per dier geldt: hoe minder dieren, hoe hoger de kosten per dier ofwel per kilo vlees. Uitgaand van het eens per week slachten van twee varkens en een rund is een zelfslachter per jaar 550 euro duurder uit, een stijging met 13%. Bovendien ervaren de slagers het alsof er - op hun kosten - dubbel wordt gekeurd.

KNS pleit voor lagere tarieven
De Koninklijke Nederlandse Slagersbond KNS is bang dat mede door de tariefverhoging zelfslachtende slagers afhaken en het ambacht verloren gaat. De organisatie wil dat er voor hen lagere tarieven komen, en dat het toezicht door de VWA ten laste komt van de overheid of de KDS.


bron: Slagerswereld, met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken