Het aantal melkgeiten op boerenbedrijven neemt nog ieder jaar toe. In 2006 waren dit er 188.000, tegen 98.000 in het jaar 2000. Hiermee steeg het aantal melkgeiten in deze periode met ongeveer 20% per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
In 2006 hadden 865 boerenbedrijven melkgeiten. Dit waren er zes jaar eerder 838. Hiermee steeg het dit aantal met 3%. Ter vergelijking: het totaal aantal landbouwbedrijven verminderde in deze periode met bijna 20%. Het gemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf is in de periode 2000-2006 met ruim 100 gestegen tot 218 melkgeiten in 2006.


Ik verbaas me toch over het feit dat we in Nederland eigenlijk slechts mondjesmaat Geitenvlees kunnen verkrijgen. Trouwens, waar blijft al die melk?

bron: culinairnet
Dit artikel afdrukken