Het artikel Nederlandse NVWA lijkt op Russische Rosselkhoznadzor bevat vier beweringen die alle feitelijk onjuist zijn.

1. 'De NVWA besteedt alleen maar aandacht aan STEC’s in geïmporteerd rundvlees en niet aan in Nederland geproduceerd rundvlees’. Dat is niet juist. Aan beide wordt aandacht besteed. Wel wordt geïmporteerd rundvlees relatief meer gecontroleerd. Dit komt omdat er in dit vlees vaker STEC’s worden aangetroffen (19% ten opzichte van 1%). De NVWA werkt immers risicogericht. Ook de FVO heeft in 2014 geconstateerd dat geïmporteerd (in dit geval Braziliaans) rundvlees meer STEC’s bevat.

2. Uit de RASFF-cijfers zou blijken dat de NVWA in Nederlandse slachthuizen niet controleert op STEC’s. Maar de RASFF-cijfers bestaan uit meldingen van internationale transporten (import/export) en bevatten dus wél meldingen van STEC’s in geïmporteerd rundvlees en niet van in Nederland geproduceerd en vermarkt rundvlees met STEC’s.

3. ‘In Nederlandse slachthuizen is 10% van het rundvlees aan de slachtlijn besmet met STEC’s’. Deze uitspraak van het RIVM betreft echter runderen voordat ze worden geslacht. Door zorgvuldige toepassing van slachtprocedures wordt zo’n besmetting niet van de mest op de huid overgedragen aan het vlees. Dat ziet de NVWA ook terug in de bemonstering van rundvlees in de retail (besmetting van 1%).

4. ‘Het aantal ziektegevallen als gevolg van STEC’s is te laag om te kunnen beweren, zoals de NVWA doet, dat het eten van rundvlees een risico inhoudt’. Het aangehaalde cijfer van het RIVM betreft echter alleen a. de gemelde ziektegevallen bij huisarts of ziekenhuis en b. de variant STEC O157. Het daadwerkelijke aantal ziektegevallen ligt aanmerkelijk hoger.

Geen verschil tussen import en EU/Nederlands product
Voor alle duidelijkheid: het beleid van de NVWA ten aanzien van STEC in rundvlees is als volgt:

Een partij vlees wordt als onveilig beschouwd als het risico tot ziek worden aanwezig is. Dit risico doet zich voor bij de aanwezigheid van :
1. alle STEC’s in een rundvleesproduct dat in het gewone gebruik onvoldoende wordt verhit voor consumptie,
2. bepaalde STEC’s met een hoog ziekteverwekkend vermogen in overige rundvleesproducten.

Dit beleid wordt toegepast op elk voedingsmiddel waar de aanwezigheid van STEC’s aan de orde zou kunnen zijn, ongeacht of het in de EU geproduceerd is of geïmporteerd.

De conclusie dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling tussen het ministerie van EZ en de NVWA is volstrekt ongegrond.
Dit artikel afdrukken