Op Wereldvrouwendag zet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de vrouwen die werkzaam zijn in de landbouwsector in het zonnetje als 'de stabiele factor op de boerderij'. In 2017 waren in de landbouw 56.000 vrouwen werkzaam, ongeveer een derde van het totale aantal daar werkzame personen. Het aandeel vrouwelijke arbeidskrachten is het hoogst (47%) op paard- en ponybedrijven, en het laagst in de bloembollensector, waar 26% van de werkzame personen vrouwen zijn. Als je kijkt naar het aantal vrouwen dat actief is als bedrijfshoofd, krijg je een ander beeld. In totaal waren er 2.800 vrouwen actief als bedrijfshoofd. "Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden is in de periode 2005-2017 afgenomen van 9 naar 6 procent", meldt het CBS. Het Bureau spreekt van een 'lichte daling'.
CBS - Vrouw stabiele factor op boerderij
Reageer
  • Deel
Druk af