Dat zegt de Italiaanse Patricia Iozzo op basis van onderzoek. Vrouwen die met overgewicht kampen of obees zijn, doen er goed aan om eerst af te vallen voor ze zwanger worden. Daarmee bevorderen ze de gezondheid van hun baby op latere leeftijd.

DORIAN
Een internationaal team van onderzoekers houdt zich in het kader van het EU-project DORIAN (Developmental ORIgins of healthy and unhealthy AgeiNg) bezig met de mogelijke gezondheidsgevolgen voor kinderen van obese moeders.
Het blijkt dat kinderen van obese moeders een groter risico lopen op gezondheidsproblemen later in hun leven. Projectleider dr. Patricia Iozzo, van het Consiglio Nazionale delle Ricerche in Pisa in Italië, roept daarom op tot actie om 'overgewicht en obesitas te voorkomen bij jonge meisjes, onze toekomstige moeders'.

Gezondheidsrisico's
Zo blijkt uit een van de grootste DORIAN-deelonderzoeken, waar meer dan 13.000 individuen bij betrokken waren, dat kinderen van te zware moeders meer risico lopen op hart- en vaatziekten of diabetes 2 in hun latere leven. Uit een ander onderzoek kwam dat obese vrouwen meer verzadigde vetten en minder vitaminen en mineralen eten tijdens hun zwangerschap dan vrouwen met een normaal gewicht. Bij dierenonderzoek is aan het licht gekomen dat de placenta van vrouwelijke dieren die veel vet eten, de foetus minder beschermt tegen het stresshormoon cortisol. Daardoor is het nageslacht kleiner en leidt het op latere leeftijd aan stemmingswisselingen. Zwangere vrouwen die in het laatste deel van hun zwangerschap veel aankomen, beïnvloeden de metabole gezondheid van hun baby, hun suiker- en vetspiegels in het bloed.

Positieve boodschap
Maar Iozzo wil met name de positieve kanten van de bevindingen benadrukken. "Ik vind het een positieve boodschap. Moeders kunnen tijdens hun zwangerschap heel veel doen om de toekomstige gezondheid van hun kind veilig te stellen", zegt ze op BBC News Health. "Ze moeten in ieder geval niet stoppen met eten. Ze moeten wel zorgen dat ze gebalanceerd eten en dat ze fysiek actief blijven."

Hulp om obesitas te voorkomen
Daarom zou iedere aanstaande moeder aanspraak moeten kunnen maken op een team van gezondheidswerkers. Dat moet niet alleen bestaan uit verloskundigen maar ook uit psychologen en diëtisten. Hetzelfde is van toepassing voor de periode vóór en na de zwangerschap. Als moeders met een gezond gewicht aan hun zwangerschap beginnen, voorkomt dat problemen later.

Fotocredits: 'Bauchvermessung', Torsten Mangner
Dit artikel afdrukken