Vanmiddag bood de Task Force Duurzame Palmolie, een samenwerkingsverband tussen leveranciers en afnemers van palmolie in Nederland, zijn eindrapport aan aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ambitie gerealiseerd
Uit het rapport blijkt dat het aandeel duurzame palmolie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is gestegen van 30% eind 2011 naar 84% eind 2015. Ook het aandeel fysieke stromen van duurzame palmolie nam toe in 2015: van de gebruikte duurzame palmolie was 80% ‘Mass Balanced’ of ‘Segregated’ gecertificeerd. De Task Force definieert duurzame palmolie als gecertificeerd volgens de principes en criteria van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie (RSPO) of equivalent. De RSPO hanteert hierbij verschillende handelssystemen waaronder ‘Book & Claim’ , ‘Mass Balance’ en ‘Segregated’, waarbij duurzame palmolie gescheiden wordt gehouden van conventionele palmolie.

In het persbericht schrijft de Task Force:
In 2010 beloofden 8 sectoren uit de Nederlandse palmolieketen om te komen tot ‘100% duurzame palmolie voor de Nederlandse markt eind 2015’. Nu, vijf jaar later, blijkt dat palmolie verwerkt door deze sectoren en specifiek voor de Nederlandse markt – dat wil zeggen export en niet aangesloten sectoren niet meegerekend - zelfs 100% duurzaam is. Dit geldt zowel voor de aangesloten voedingsmiddelenindustrie als de diervoederindustrie.

Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie: “Dit resultaat is een mijlpaal op weg naar een duurzame handelsketen voor palmolie. Nu de bedrijven en sectoren die zijn aangesloten bij de Task Force hun ambitie gerealiseerd hebben is het zaak dat ook de laatste Nederlandse bedrijven en sectoren overstappen naar duurzame palmolie”.


Award 2015: Lamb Weston / Meijer
De Task Force Duurzame Palmolie reikte vandaag ook de Award 2015 uit. Deze ging naar Lamb Weston / Meijer (LWM), producent van diepgevroren aardappelproducten vanwege de totale overschakeling naar 100% duurzame palmolie conform het Task Force commitment. “Lamb Weston / Meijer werkt aan verduurzaming van de totale voedingsketen en heeft daarom alle aardappelproducten, met palmolie in de specificatie, omgezet naar fysiek gescheiden ('Segregated') duurzame palmolie, inclusief alle private labels geproduceerd in Europa”, aldus Jolanda Soons, manager duurzaamheid bij LWM.

Europese verduurzaming per 2020
De leden van de Task Force zijn sinds 1 januari verder gegaan als de 'Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil' (DASPO). Ze werken samen met 10 nationale initiatieven (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, Italië, België, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland) aan de ambitie om in 2020 in heel Europa alleen nog duurzame palmolie te verwerken. Deze ambitie wordt mede ondersteund door het European Sustainable Palm Oil (ESPO) project en de overheden van vijf Europese lidstaten.
Dit artikel afdrukken