Steeds vaker volgen jongere mensen een flexibeler eetpatroon, met meer eetmomenten per dag. Ze eten dan verschillende typen voedingsmiddelen, op verschillende locaties en tijden. Dit heeft invloed op de voedingsstoffen die ze binnenkrijgen, maar ook op de gezondheid van hun eetpatroon. Is de opkomst van het flexibele eetpatroon iets positiefs of negatiefs? Is het beter om volgens het patroon van vaste maaltijden te eten, of kunnen we het nieuwe flexibele eetpatroon omarmen?

Eten is meer dan reactie op hongergevoel
Ook vanwege de opkomst van het flexibele eetpatroon dient eten tegenwoordig voor meer dan enkel het vervullen van de hongerbehoefte. Mensen willen meer gepersonaliseerde voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen die de gezondheid bevorderen, die passen in een steeds drukkere levensstijl, die genot bieden, maar ook een ethisch doel dienen, zoals het waarborgen van dierenwelzijn of het milieu.

Het flexibele eetpatroon is vooral prominent onder mensen uit Generatie Y, beter bekend als millennials. Deze jongere mensen, geboren tussen 1980 en 2000, zijn de grootste generatie tot nu toe. Ze zijn digitaal-slim en hun drukke levens zijn verweven met technologie. Ze zijn verbonden met elkaar en de wereld via sociale media, internet en mobiele telefoons. Millennials zijn idealistisch, vooruitstrevend, flexibel en bewust van hun rol in de wereld. Ze hechten waarde aan authenticiteit, ervaringen en zingeving. Deze onderscheidende kenmerken vertalen zich naar trends, die doorwerken in de behoeftes en wensen rondom voeding. Deze trends in eetgewoonten verspreiden ze vervolgens naar andere generaties.

Foodloop bestudeert eetgedrag millennials
Gezien de grootte, diversiteit, onderscheidenheid en het trendsettende gedrag zijn millennials een interessante groep om meer van te leren, voor wat betreft hun eetgedrag. Er is echter weinig onderzoek naar gedaan. Daarom is er door de Wageningen Universiteit een onderzoek naar begonnen, genaamd FOODLOOP.

Het doel van FOODLOOP is achterhalen wat het eetgedag is van Nederlandse millennials. Om dit te kunnen achterhalen, wordt in FOODLOOP een groep Nederlandse millennials een jaar lang gevolgd. We volgen ze in wat en hoe ze op een dag eten en drinken. Deelnemers van FOODLOOP houden dit bij in een mobiele applicatie, genaamd Traqq (ontwikkeld door HNH groep Wageningen University and Research). Dit doen ze ieder seizoen (lente, zomer, herfst, en winter) gedurende een jaar. Zo kan er een beeld ontstaan van hun eetpatronen door het jaar heen. Het werpt ook licht op eventuele verschillen in eetpatronen tussen de seizoenen.

Gezonder eetpatroon en aanbod beter afgestemd op wensen
Door op deze manier het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van hun eetgedrag te achterhalen, kunnen we op basis daarvan suggesties en aanbevelingen formuleren. Die kunnen op hun beurt weer helpen om het huidige en toekomstige aanbod van voedingsmiddelen meer toe te spitsen op de behoeften en wensen van mensen. Ook kunnen ze helpen bij een gezond(er) eetpatroon. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Wil je meer weten over het FOODLOOP onderzoek en - als millennial - misschien meedoen? Klik op deze link om je aan te melden.
Dit artikel afdrukken