Dat stelt het World Watch Institute in het jongste rapport dat de wereld duidelijk wil maken dat vlees vanzelf heel duur wordt als we er niet zuiniger mee om gaan.

Recordvleesproductie in 2013
De wereld heeft nog nooit zoveel vlees geproduceerd als in 2013, volgens cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO): 308,5 miljoen ton. Dat is een vervierdubbeling in de afgelopen 50 jaar, of 25 keer zoveel als in 1800.
Ondanks dat vlees duurder is geworden, zijn we er toch niet minder van gaan eten: Gemiddeld was de vleesconsumptie in 2013 42,9 kilo per wereldburger. Maar dat is ongelijk verdeeld: in de industriële landen ligt de vleesconsumptie op 75,9 kilo per capita, tegen 33,7 kilo karkasgewicht per inwoner in zich ontwikkelende landen.

80% van het landbouwareaal
Bijna 70% van het landbouwareaal wordt gebruikt om dieren te laten grazen, en nog eens 10% om gewassen te verbouwen die voor veevoer gebruikt worden. Rundvleesproductie is het minst effectief: 60% van 's werelds landbouwgronden wordt daarvoor ingezet maar rundvlees levert uiteindelijk nog geen 5% van 's werelds eiwitten op, zegt uit het rapport.

Zorgelijk: water en antibiotica
Andere zorgelijke ontwikkelingen bij de wereldvleesproductie zijn het waterverbruik en gebruik van antibiotica. De landbouw gebruikt wereldwijd 70% van het beschikbare water, en daarvan wordt een derde gebruikt om veevoergewassen (granen) te verbouwen. Voor een kilo rundvlees is meer dan 15.000 liter water nodig. Voor een kilo rijst, eieren of aardappelen is dat respectievelijk 3.400, 3.300 en 255 liter. Van alle granen die wereldwijd verbouwd worden, gaat 40% naar de vleesproductie. Mens en dier zijn daarmee elkaars directe concurrenten, schrijft Michael Renner, de opsteller van het rapport.

In de vleesindustrie wordt nog altijd grootschalig gebruik gemaakt van antibiotica: als groeibevorderaar en preventief tegen ziekten in de intensieve veehouderijen. In 2011 werd in de VS alleen 13.600 ton (!) antibiotica ingezet in de vleesindustrie - voor mensen was dat 3.500 ton. Naar schatting wordt in China overigens meer dan 100.000 ton antibioca gebruikt in de vleesindustrie.

Wat te doen
Het rapport pleit voor een aantal alternatieven om de huidige impact van de vleesproductie op het milieu en onze gezondheid te verminderen. 'Oplossingen als het overstappen op gras en andere planten in plaats van graan, natuurlijke mest in plaats van kunstmest en een einde aan de intensieve industriële veehouderij zijn een eerste stap. Maar bewust kiezen voor wat we eten maakt ook een groot verschil. Tot het moment dat bredere ingrepen het vleesproductiesysteem veranderen, betekent minder vlees eten, of ander vlees (met een kleinere impact, bijv. kip en varken) eten ook al kiezen voor een minder bronnen-uitputtend leven', aldus WorldWatch.

In onderstaande slideshare-presentatie zijn de bevindingen samengevat:

Dit artikel afdrukken