Zeventig dierenartsen hebben zich verenigd onder de naam The Caring Vets en krijgen van de NRC ruimte voor een ingezonden brief. Daarin schrijven zij dat dierenartsen zich moeten verzetten tegen misstanden in de intensieve veehouderij, waaronder slachthuizen. Ze zijn bezorgd over de "goedkope bulkproductie” van vlees die leidt tot "een ernstige aantasting” van dierenwelzijn. De publicatie in de NRC volgt op een reconstructie in de krant van afgelopen weekend van misstanden die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al vele jaren zou toestaan in slachthuizen. De reportage leidde inmiddels tot Kamervragen. Op Foodlog ontstond een felle discussie over de objectiviteit van de reportage. De NRC meldt in dit nieuwe artikel dat enkele dierenartsen van de NVWA zich kort voor publicatie van de open brief van The Caring Vets hebben teruggetrokken van ondertekening. Zij zouden vrezen dat ondertekening hun positie binnen de Autoriteit in gevaar brengt.
NRC - Dierenartsen roepen op tot verzet tegen misstanden in veehouderij
Reageer
  • Deel
Druk af