De olie raakt op, fosfaat, steenkool en zoet water... Het Amerikaanse weblog Gizmodo ging, met de feestdagen in zicht, op zoek naar de geneugten des levens waar we (Amerikanen) nu nog onbekommerd van kunnen genieten, maar die al in de nabije toekomst schaars en in ieder geval flink duurder zullen worden.

Chocola!
Het merendeel van de cacao-bonen ter wereld komt uit West-Afrika. Niet de meest stabiele regio ter wereld, waar misstanden als kinderarbeid, smokkel en slavernij welig tieren. Daar komt nog bij dat de cacao-teelt voor de boeren weinig lucratief is en veel inspanning en arbeid vraagt. De inspanningen van fairtrade-organisaties brengen wel iets verbetering, maar mondjesmaat. Veel boeren stappen over op rubber of palmolie. Moraal van het verhaal: chocola gaat veel duurder worden - als er überhaupt nog genoeg geproduceerd wordt om in de nog altijd stijgende vraag te voorzien.

Waar zijn de sardientjes gebleven?
In iedere voorraadkast wel te vinden, een blikje sardientjes als noodrantsoen of juist als basisvoedsel van arme studenten. Aan de Canadase westkust werd dit jaar geen enkele sardine opgevist, tot complete verrassing van vissers en wetenschappers. Waarschijnlijk heeft het te maken met een lagere temperatuur van het zeewater in de Pacific, maar overbevissing is er ook debet aan - Canada verhoogt nog steeds de sardinequota. Waar de Canadese sardientjes gebleven zijn en wat de gevolgen zijn voor de voedselketen moet nog blijken.

Tequila wordt vloeibaar goud.
Tequila wordt gemaakt van de blauwe agave. In 2007 bleek 20% van de Mexicaanse oogst aangetast te zijn door ziekten. Boeren zijn niet zo dol op de teelt van de blauwe agave, die kostbaar en arbeidsintensief is - het duurt 12 jaar voordat een plant geoogst kan worden. Veel Mexicaanse boeren stappen over op de lucratievere maisteelt. Daar hebben ze dan wel de agavevelden voor nodig. Dus werden het afgelopen jaar tientallen percelen met blauwe agaven afgebrand, hetgeen in de toekomst tot een tekort aan tequila-grondstof gaat leiden. En dus tot prijsstijgingen. Die zullen het voor de Mexicaanse boeren wellicht toch weer interessant hun maisvelden opnieuw te beplanten met blauwe agaves. Maar ja, dan weer 12 jaar wachten...

Helium raakt 'uitverkocht'
Van het gas helium is maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar op aarde. Meer dan de helft van de wereldvoorraad is in de VS opgeslagen in de vorm van een strategische voorraad, al aangelegd in 1925. Maar in 1996 heeft het Amerikaanse Congres besloten dat die voorraad in 2015 afgebouwd moest zijn. Dus kunnen we overal vrolijke en feestelijke heliumballonnen kopen voor een habbekrats. En niemand die zich realiseert dat als we datzelfde helium straks terug moeten winnen uit de atmosfeer, dat het 10.000-voudige kost van nu. En dat voor het element met het laagste kookpunt van alle materialen op aarde, met z'n ontelbare toepassingen in moderne technologieën...

We drinken meer wijn dan we maken
We drinken met z'n allen steeds meer wijn. Maar wat maar weinig mensen weten, is dat de wijnproductie wereldwijd de afgelopen jaren is gedaald. Vorig jaar nog met 5 procent, en zelfs 10% in wereldwijnschuur Europa. En 2013 ziet er ook weer niet florissant uit.

De Chinezen kopen onze geitenkaas weg
De uitbraak van de Q-koorts trof niet alleen geitenboeren in Nederland maar ook in Groot-Brittannië. Tienduizenden geiten werden geruimd, met grote gevolgen voor de geitenmelk- en kaasproductie. En dat terwijl nu juist de Chinezen hun zinnen hadden gezet op geitenkaas. De klassieke situatie doet zich voor: de vraag stijgt, het aanbod daalt: dus de prijs schiet omhoog. Ook geitenkaas zou wel eens een gouden randje kunnen gaan krijgen.

Er komt een onvermijdbare 'bacon-crisis' aan
De Britse National Pig Association (NPA) voorspelt een wereldwijd bacontekort. Omdat de voerprijzen vorig jaar erg hoog werden (mede door de droogte in het midden van de VS) zijn veel varkenshouders ertoe overgegaan minder varkens te fokken - de kosten werden eenvoudig te hoog in verhouding tot de opbrengsten. In de VS waart bovendien een vervelend virus rond, waartegen nog geen vaccin bestaat. Nog een klassiek geval dus van minder aanbod, waardoor de prijzen onvermijdelijk gaan stijgen.

Fotocredits: 'The choice is yours', uitsnede, Erica Zabowski
Dit artikel afdrukken