Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt met een pakket van €650 miljoen aan steunmaatregelen voor de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector. In deze sectoren zijn veel bedrijven van de één op de andere dag geconfronteerd met een "acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca", aldus Schouten in een Kamerbrief.

“Bepaalde sectoren waren niet geholpen met het noodpakket dat het kabinet eerder heeft gepresenteerd. We hebben hier te maken met bedrijven die in een unieke positie zitten. Je kunt groeiende gewassen niet stoppen. Daarnaast hebben de bedrijven te maken met producten die niet lang houdbaar zijn en die niet of moeilijk verwerkt kunnen worden. En er zijn bedrijven die juist in de maanden maart, april en mei een piekomzet draaien. Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen”, zegt Schouten in een toelichting.

De regeling voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw omvat een omzetschaderegeling van €600 miljoen (de eerste 30% van de omzetderving is "voor de ondernemers en de overheid compenseert de resterende 70% van de schade"). Voor de frietaardappeltelers is €50 miljoen beschikbaar; zij kunnen een vergoeding van 40% van de marktwaarde van hun voorraad tegemoet zien.

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski maakte gisteren bekend geen extra geld beschikbaar te kunnen stellen voor de aanpak van de economische gevolgen van de coronacrisis. Hij wil dat lidstaten ongebruikt geld voor de plattelandsontwikkeling (de zogeheten tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) gebruiken om de land- en tuinbouw te ondersteunen. Volgens de landbouwcommissaris is op die manier zeker € 6 miljard beschikbaar voor steun aan getroffen boeren en tuinders. Wojciechowski wil dat de landbouw robuuster wordt door een kleinere afhankelijkheid van specifieke afnemers of transporten over grote afstanden. “Export levert toegevoegde waarde, maar vergeet de lokale markten niet”, zei hij.
Rijksoverheid - 650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket
  • Deel
Druk af