Nederland scoort op 5-jaarsoverleving bij diverse kankersoorten lager dan veel van de ons omringende landen. Dat blijkt uit de vergelijkingscijfers die een internationaal team van wetenschappers verzamelde over ruim 10 miljoen Europese kankerpatiënten die tussen 2000 en 2007 de diagnose kanker kregen. De cijfers zijn gepubliceerd in The Lancet.

De Rotterdamse hoogleraar Carin Uyl-de Groot wijst er in De Volkskrant op dat het moeilijk is te verschillen juist te interpreteren. Zo zou het kunnen zijn dat Nederlanders minder snel naar de dokter gaan, of dat artsen terughoudend zijn met behandelingen - dat zou ook spelen in landen als Denemarken en Groot-Brittannië, die eveneens vrij laag scoren. "Artsen gebruiken hier soms minder snel geneesmiddelen. Ook bij de manier van opereren en bij het doen van bestralingen valt winst te boeken. We hebben een achterstand in Europa en die moeten we met zijn allen beslist aanpakken", zegt ze in De Volkskrant.

De Nijmeegse hoogleraar kankerepidemiologie Bart Kiemeney is wat optimistischer gestemd. Volgens hem is er door de centralisatie van kankerzorg de laatste jaren veel vooruitgang bereikt. Bovendien kan de uitstekende Nederlandse bevolkingsadministratie én kankerregistratie voor vertekening zorgen. "Wij achterhalen hier álle sterfgevallen en dat gebeurt lang niet in alle landen. Daardoor lijkt het alsof daar de overleving beter is", citeert De Volkskrant.
Dit artikel afdrukken