Van de 79 Nederlandse pulsvissers mogen er tot juli 2021 42 met pulsvistuig blijven varen. Zowel de duur van de overgangstermijn als het aantal vissersboten dat met pulskorren mag blijven vissen, valt hoger uit dan werd verwacht.

Op dit moment mag volgens de Europese regels maar 5% van de vloot van een land met pulstechnologie zijn uitgerust. Nederland wist dat percentage de afgelopen jaren uit te breiden naar 30%. Het enthousiasme van de Nederlandse vissers voor de pulskor wordt gevoed doordat het vistuig lichter is en dus een brandstofbesparing oplevert. Ook levert vissen met de pulskor minder bijvangst op en beschadigt de bodem minder dan met traditionele boomkorren.

Vooral de Franse kustvissers - en de Franse milieuorganisatie Bloom - voerden een krachtige lobby tegen het pulsvissen. Met succes: vorig jaar besloot het Europese Parlement al tot een totaalverbod. De Europese Commissie stond aanvankelijk welwillender tegenover de nieuwe techniek, maar ging nu ook om.

De afgelopen maanden is er door de Nederlandse vissers actief gelobbyd vóór de pulsvisserij, tot een brandbrief aan premier Mark Rutte aan toe. Het angstbeeld, dat van de 79 Nederlandse kotters die met pulskorren vissen, er maar 7 zouden overblijven, is niet bewaarheid. Dat er meer mogen doorvissen, geeft lucht, ook voor het grootschalige wetenschappelijke onderzoek dat de consequenties van het met stroomstootjes vissen in kaart moet brengen. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Vorige week liet minister Carola Schouten (Visserij) al weten dat het kabinet €15 miljoen uittrekt voor onderzoek en de overstap naar nieuwe technologieën.

De Nederlandse vissers zijn 'woest':


Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik ziet een lichtpuntje:


Dit artikel afdrukken