Het publiciteitsoffensief gaat gepaard met de publicatie van een nieuw onderzoek door het RIVM. In 2017 kampte ruim 1 op de 5 Nederlanders (3,7 miljoen mensen) in 2017 met maag-, darm- en leveraandoeningen. Iets meer vrouwen (60%) dan mannen (40%).

Het RIVM bracht in kaart hoeveel mensen in 2017 MDL-klachten hadden, hoeveel sterfgevallen het gevolg waren van MDL-problematiek en wat de consequenties in kosten en ziekteverzuim waren. In 2017 kregen ruim 626.000 MDL-patiënten medische specialistische zorg. Zo’n 15.000 mensen overleden door MDL-problemen, ongeveer 10% van de totale sterfte in Nederland. Verreweg het grootste deel van deze overlijdens, bijna 13.000 gevallen, was te relateren aan kankers van het spijsverteringskanaal. In 2018 zijn er bijna 24.000 nieuwe gevallen van MDL-kanker geconstateerd.

Het kostenplaatje liegt er ook niet om. In 2015 waren de zorgkosten voor alle MDL-problematieken zo’n €3,3 miljard. Een groot deel van deze zorguitgaven is besteed aan de behandeling van MDL- kanker (€800 miljoen).

Op basis van demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, voorspelt het RIVM dat in 2030 10% meer mensen met MDL-klachten bij de huisarts bekend zullen zijn. Het aantal gevallen van MDL-kanker zal naar verwachting toenemen met 25%.

Op de site van de bewustwordingscampagne, jespijsvertering.nl, delen patiënten met MDL-problematiek hun verhalen:


Micha van Rumpt
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Dit artikel afdrukken