En nog veel meer. Milieucentraal is er. Een van de grote financiers van de Nederlandse voedingsmiddelenketen, ABN Amro, is er. Vertegenwoordigers vanuit de provinciale tot landelijke politiek zijn aanwezig. Ook de belangenclubs van de supermarkten (CBL) en de voedingsmiddelenindustrie (FNLI) ontbreken niet. Daarnaast ondernemers die het duurzaam doen en waarnemers en wetenschappers die het vanaf enige afstand bekijken en daar ongezouten hun mening over geven. Hun namen:

1. Hanneke van Ormondt (Wakker Dier)
2. Ingrid Jansen (Nederlandse Vakbond van Varkenshouders)
3. Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders)
4. Ruud Zanders (oprichter Rondeel, Lector ‘Gezonde Pluimveehouderij’, Agrarische Hogeschool Vilentum)
5. Drees-Peter van den Bosch (ex-Ben & Jerry's, mede-oprichter Willem & Drees)
6. Wilbert Hilkens (ABN Amro)
7. Prof. Imke de Boer (Dierlijke productiesystemen)
8. Veerle Sleegers (voormalige Statenlid provincie N-Brabant)
9. Jos Groothedde (vleesgroothandel)
10. Ed van de Weerd (directeur Jumbo Supermarkten)
11. Jos Hugense (voormalig vleesverwerker, oprichter Meatless)
12. Eric Smaling (Tweede Kamer, SP)
13. Krijn Poppe (senior strategist LEI)
14. Vera Dalm (directeur Milieucentraal)
15. Autoriteit Consument & Markt (afgevaardigde nog niet bekend)

Met statements van Jacomijn Pluimers (Milieudefensie) en Harry Aiking (Instituut voor Milieuvraagstukken VU)

Maak duidelijk wat jij wilt: hoe nu verder?
Jij kunt meepraten vanuit de zaal. In het debat leggen we - dat durven we inmiddels wel te voorspellen - de onderdelen van het drama bloot en gaat zichtbaar worden waarom en hoe overheid en marktpartijen elkaar in een verlammende houdgreep houden. Als dat eenmaal duidelijk is, luidt de vervolgvraag: hoe gaan we nu verder?

A. door overheidsingrijpen (dat dreigt te gebeuren rond de door de ACM afgeschoten Kip van Morgen, die een belangrijke rol in het debat zal spelen)?
B. door de vrije markt het toch maar op te laten lossen?
C. door supers, verwerkers en burgers die, zoals boeren bepleiten, 'hun verantwoordelijkheid nemen'?
D. indien het laatste: welke verantwoordelijkheid kunnen we in redelijkheid van hen verwachten?

We hebben een aantal mensen uitgenodigd om ter plekke aan geven welke conclusies zij uit het debat trekken. Het zijn bestuurders en directeuren van de meest invloedrijke belangenkoepels in ons land: Hans Huijbers (ZLTO), Peter Vesseur (Nepluvi), Marc Jansen (CBL) en Philip den Ouden (FNLI). Ook Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, geeft zijn scherpe mening. In een opiniestuk geeft hij morgen op Foodlog aan vanuit welk denkkader hij dat zal doen. Huijbers, Jansen, Vesseur, Den Ouden en Lageweg worden spannend geflankeerd door 'milieuminister' Joris Thijssen van actievoerdersorganisatie Greenpeace.

Jij bent nodig om hen als belangstellend deel van Nederland duidelijk te maken wat je van hun oordelen vindt. Kom dus en laat je horen!

Meld je nu meteen aan (3 juni, Aula WUR, Wageningen, 20h):
Alle kaarten zijn uitverkocht! Daarom hebben we het aanmeldformulier verwijderd.

In verband met de verwachte drukte verzoeken wij journalisten dringend zich in te schrijven. Zij krijgen bij het toekennen van toegangsbewijzen voorrang.

Fotocredits: Stukjes vlees, jlastras
Dit artikel afdrukken