In 4 jaar tijd wil de Vlaamse minister van Landbouw, Hilde Crevits, 270 miljoen kilo minder voedsel verspillen. In een nieuw actieplan trekt ze €20 miljoen uit voor onderzoek naar het omzetten van biomassa in grondstoffen voor de industrie. Dat moet gebeuren door samenwerking van de landbouw en de voedingssector, schrijft VILT.

Het actieplan omvat stimuleringsmaatregelen die start-ups met initiatieven rondom voedselverlies ondersteunen en burgers aanmoedigen om thuiskringlopen te creëren - denk bijvoorbeeld een eigen moestuin met kippen of een buurtvarken bijvoorbeeld.

Met een plan op maat, krijgt de land- en tuinbouwsector een bijzondere plek in het nieuwe plan. Crevits: “In de kringloop ‘voedsel’ zal er naast preventie van verlies ook ingezet worden op ‘meer hoogwaardige valorisatie’. Daarin lopen voor land- en tuinbouw ook een aantal relevante actieprogramma’s”. Die bestaan uit het opzetten van een meetsysteem, bedrijven aanzetten tot meten en gerichte acties om voedselverlies te beperken en het delen en leren van elkaars resultaten.

Concreet moet het actieplan 'circulaire oplossingen' voor voedselverliezen opleveren, zodat Vlaanderen in 2025 30% minder voedselverlies heeft. Dataverzameling moet inzicht geven in het effect van de verschillende acties, om zo nodig te kunnen opschalen of bijsturen. Volgens Crevits hoort Vlaanderen op Europees niveau 'tot de top' voor wat de aanpak van voedselverlies betreft. Het nieuwe plan moet Vlaanderen naar een nieuw niveau brengen.

Traditioneel gaan de resten van humane voeding naar dieren. Dat vormt een hoogwaardiger omzetting dan die in een verbrandingsoven. Moderne technieken maken ook andere verwerkingen mogelijk dan de opwekking van energie of de omzetting in nieuw humaan voedsel. Vergisting produceert bijvoorbeeld zowel energie als grondstoffen voor mest.
VILT - Voedselverspilling moet tegen 2025 met 270.000 ton verm
Reageer
  • Deel
Druk af