De bevolking van slechts één land op de wereld lijkt geen last te hebben van voedingsproblemen. Dat zegt het ‘Global Nutrition Report’ van de Verenigde Naties. Alleen in China is, zover bekend, het percentage kinderen met een slechte voeding laag genoeg om niet als problematisch in de statistieken te komen.

Sluipmoordenaar
Wereldwijd levert sterven ruim 3 miljoen kinderen per jaar aan de gevolgen van malnutrition, ondervoeding. ’Malnutrition’ is de algemene vakterm voor voedingstoestand die mensen het verkeerde of te weinig voeding binnen laat krijgen. De term dekt zowel onder- als overvoeding.

Malnutrition werkt als een sluipmoordenaar. Uiteindelijk zorgt het voor lagere scholing, een slechtere baan en salaris, meer zieken en een kortere levensverwachting. Naar schatting kost malnutrition door al die factoren in totaal 11% van het mondiale bruto nationaal product.

In kaart brengen van indicatoren
In 2013 tekenden 96 invloedrijke mensen op de topconferentie ‘Nutrition from Growth’ in Londen een toezegging om wereldwijd ondervoeding tegen te gaan. Een groep onafhankelijk onderzoekers ging aan de slag om het probleem preciezer in kaart te brengen. Ze gingen uit van verschillende indicatoren voor zowel onder- als overvoeding: overgewicht bij kinderen onder de 5 jaar, bloedarmoede (bij moeders), ‘stunting’ en ‘wasting’ (vaktermen voor onvoldoende groei en een te laag gewicht bij kinderen). Ze focusten voor hun rapport verder op oorzaken en acties die landen nemen om slechte voedingspatronen aan te pakken.

Onder- en overvoeding kunnen tegelijk voorkomen
In bijna elk land komt onder- of overvoeding boven de grens van een paar procent uit; ook in China. Dat betekent dat zowel ontwikkelingslanden, zich ontwikkelende en in termen van welvaart gevestigde naties te maken hebben met malnutrition, een opmerkelijke constatering

"Een tweede belangrijke bevinding is dat meer dan de helft van de landen geconfronteerd worden met meer dan twee voedingsproblemen zijn tegelijk. Soms gaan onder- en overvoeding gelijk op", zegt onderzoeker Lawrence Haddad tegen BBC-news, "dat maakt het oplossen van de problematiek zo lastig".

Voortuitgang
Er valt ook goed nieuws te melden. In lijn met de gestelde doelen op de topconferentie, blijkt er vooruitgang te worden gemaakt in de strijd tegen malnutrition.

Volgens Haddad moeten landen wereldwijd wel wat meer verantwoordelijkheid nemen. Slechts drie landen kunnen statistieken ophoesten waaruit blijkt hoeveel mensen aan welk voedsel uitgeven. Zonder gegevens weet je immers onvoldoende of en welk effect interventies hebben.

Fotocredits: Not sure about the vaccination, Julien Harneis
Dit artikel afdrukken