Minstens 10 vogelsoorten, waaronder de zomertortel en de grutto, staan op het punt van uitsterven in Nederland. Dat is de conclusie in het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming, dat vandaag verschijnt.

In ons land zijn sinds 1950 veel vogelsoorten sterk in aantal achteruitgegaan of zelfs uitgestorven, schrijft De Volkskrant. De vernietiging van vogelleefgebieden, het verdwijnen van insecten, lage waterstanden, de veranderingen van het boerenlandschap en de opmars van pesticiden en kunstmest hebben daaraan bijgedragen, aldus de Vogelbescherming. Sinds enkele jaren houdt de organisatie naast de rode lijst met bedreigde vogels ook een oranje lijst bij met vogelsoorten die ernstig worden bedreigd. De eerstvolgende kandidaten voor uitsterving zijn de zomertortel en weidevogels als de grutto.

Volgens Kees de Pater van de Vogelbescherming is het nog niet te laat. "Als je gerichte maatregelen neemt, is er wel degelijk mogelijkheid tot verbetering, maar je moet het wel doen. Het herstel van populaties onder water- en moerasvogels in de afgelopen jaren laat zien dat je het tij kunt keren. Alle inwoners van Nederland kunnen helpen om de basiskwaliteit van onze leefomgeving te herstellen”.
de Volkskrant - Zeker tien vogelsoorten in Nederland staan op het punt van uitsterven door veranderend landschap
Reageer
  • Deel
Druk af