De boeren worden almaar ouder, de beroepsgroep vergrijst. De Europese Unie heeft sinds 2007 bijna tien miljard euro vrijgemaakt voor boeren onder de 40, speciaal om de generatiewisseling in de landbouw te stimuleren. De EU lijkt daarvoor opnieuw geld te willen reserveren. Maar diverse onderzoeken wijzen uit dat die EU-subsidies voor jonge boeren nauwelijks bijdragen aan de bevordering van de bedrijfsopvolging. Dat schrijft Follow the Money.

Het blad constateert dat de Europese Rekenkamer in 2017 een onderzoek publiceerde naar de effectiviteit van EU-steun voor jonge boeren. Met name over de jaarlijkse hectaresubsidie was de EU-instelling bijzonder kritisch: er was geen bewijs dat de subsidie in deze vorm nodig was, noch dat die invloed had op de keuze een boerenbedrijf over te nemen. Desgevraagd zeiden boeren de subsidie vooral als steun in de rug te zien om de schommelingen in marktprijzen en opbrengst op te vangen. De Rekenkamer benadrukte dat dit probleem – inherent aan agrarisch ondernemen – voor boeren van alle leeftijden geldt, en niet specifiek voor 40-minners.

Pikant: het onderzoek dat de Europese Rekenkamer uitvoerde, komt voor rekening van de huidige Eurcommissaris van Landbouw Janusz Wojciechowski. Zijn kabinet ontkent noch bevestigt de zinloosheid van de besteding van de €10 miljard.
Reageer
  • Deel
Druk af