Deze week ging een pakket van maatregelen om ESBL's en MRSA in voedsel te verlagen naar de Tweede Kamer. Ze zijn te downloaden via de site van de overheid.

ESBL's en MRSA zijn in belangrijke mate het gevolg van antibioticagebruik in de dierhouderij. Daarom is het van belang een goed inzicht te hebben in de mate van antibioticagebruik. Sinds september 2011 zijn de varkens-, kalver-, pluimvee- en rundveehouderij dan ook verplicht hun antibioticagebruik te registeren.

Ten behoeve van de maatregelen deed auditor KPMG onderzoek naar de naleving van deze plicht. De auditor constateerde dat registratie verbetert. Tien tot 20 procent van de dierenartsen voerde gegevens over het gebruik van antibiotica niet volledig, tijdig of juist in. In reactie op dit nieuws heeft dierenartsenorganisatie KNMvD besloten de Richtlijn verslaglegging in 2014 aan te passen. De nieuwe richtlijn wordt een intern onderdeel van het kwaliteitssysteem voor dierenartsen. Ondanks de kritische opmerkingen van KPMG zijn het ministerie en de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen verheugd over de vooruitgang bij de registratie van antibioticagegevens.
Dit artikel afdrukken