image

Afgelopen weekend kwam de Volkskrant met een op haar verzoek gemaakte analyse over eten voor het milieu. Wellicht werd de analyse geïnspireerd door het wereldwijde popfestival zonder-enige-relevante-concrete-actie van Al Gore voor het het milieu.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Milieu Centraal. De conclusies zijn voorspelbaar:
- eet plantaardig voedsel want producten van dierlijke eiwitten en vetten vergen een veelvoud van hun gewicht aan plantaardig materiaal en dus meer energie
- eet biologisch want dat is mileuvriendelijk, hoewel ook de gangbare landbouw vooruitgang heeft geboekt bij het beperken van de milieuschade
- als je voeding uit de de 3e wereld neemt, neem dan alleen eten dat met de boot komt want een vliegtuig kost veel kilo's uitstoot per, bijvoorbeeld, kilootje bederfelijke aardbeien of asperges
- eet niet uit de kas, maar van de koude grond - het liefste aardappelen want die worden bijna vanzelf groot

Daarmee zijn we weer terug bij Van Gogh's Nuenen, waar arme mensen aardappelen aten omdat die inderdaad bijna helemaal niks kostten.

Niet vanwege onze armoede, maar juist vanwege onze rijkdom - we willen teveel en zijn met teveel op aarde om zoveel te willen - moeten we weer terug naar Nuenen.

Naar verluid zou er op basis van deze wijsheden alweer een nieuw logo op ons eten moeten worden bijgeplakt. Ik mag hopen dat er eerst eens een ernstige analyse op basis van visie plaatsvindt, want deze wijsheden leiden tot brokken:

- er liggen inmiddels netto energie producerende kassen (én woonhuizen) klaar op de tekentafel; sommige bestaan zelfs al
- biologische landbouw in ons land (en ons deel van Europa) is verwaarloosbaar (2%), laten we dus die van de Derde Wereld (80%) omarmen en eindelijk eens wat doen aan de certificeringsbarrières om de producten van daar toe te laten; laten we ons hier richten op toegevoegde waarde en eens definieren wat dat betekent, want biologisch was het klaarblijkelijk niet
- de nodige vormen van duurzame intensieve, maar niet-biologische teelt zijn aanmerkelijk milieuvriendelijker dan biologische
- m.n. visteelt biedt uitstekende alternatieven voor efficiënte voedingsomzetting van plantaardig materiaal in dierlijke eiwitten en vetten (die artsen hun patienten nog steeds voorschrijven) - vanuit kwekerijen die geen of nauwelijks netto-energiekosten vergen
- waar is het logo dat optimale energie-armoede en een verantwoord dieet met elkaar combineert? Het IKB-logo ging immers uit van de burger als een onverbeterlijke dombo. Is dat nu opeens anders?

Iemand nog meer van dit soort eetadviezen en -visies gezien om even gauw 07/07/07 te scoren?
Dit artikel afdrukken